Sponsoring & Giften

Giften

Wil je ons steunen kan dat door een schenking. Omdat wij een ANBI status hebben zijn wij hier geen schenkbelasting over verschuldigd en kunnen wij dit geld voor 100% inzetten. Ook voor jou is er een voordeel te behalen. Als het totaal aan giften hoger is dan 1% van je drempelinkomen dan mag je alles hoger dan € 60 als aftrekpost opvoeren bij het invullen van je inkomstenbelasting.

Als je ons periodiek, voor minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag schenkt dan is dit voor 100% aftrekbaar. Daarvoor moeten we wel een overeenkomst opstellen, maar deze is eenvoudig te downloaden vanaf onze site (rechtermuis knop en opslaan als, of openen en printen). Vul deze in en stuur hem ons op!

Wil je meer informatie of het formulier opsturen? Dat kan naar info@jeugdkampendonbosco.nl

Doneren kan op:

NL 38 RABO 0110 1832 23 t.n.v. Stg. Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco