Hoofdleiding

Het hoofdleidingteam bestaat uit een aantal vrijwilligers die al  meerdere jaren ervaring hebben in het draaien van kampen bij onze stichting. Zij krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden of onkosten.

In de voorbereiding van de kampen is de hoofdleiding er voor verantwoordelijk dat, samen met de rest van het leidingteam, een uitdagend programma wordt bedacht.
Tijdens de kampen is de hoofdleiding het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. De hoofdleiding is ervoor verantwoordelijk dat de kampen goed verlopen en dat zowel leiding als kinderen zich thuis kunnen voelen.