ANBI-status

ANBIOnze stichting heeft een ANBI-status. Dit biedt voordelen voor mensen die een gift willen doen ten bate van de kampen. Maar om een ANBI-status te mogen houden, moeten we vanaf 1 januari 2014 een aantal (financiële) gegevens op de website plaatsen. Raadpleeg www.anbi.nl voor meer informatie over wat ANBI inhoudt en aan welke eisen moet worden voldaan.

Officiële naam Stichting Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco
Publiek bekende naam DeeBeetje-kampen
KVK-nummer 41188025
RSIN / fiscaal nummer 815197561
Adresgegevens Contactpagina
Doelstelling
  • Het realiseren en stimuleren van jeugd- en jongerenvakanties in het algemeen om langs deze weg een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde en harmonische ontplooiing van jeugdigen en jongeren
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Ze wil dit doen volgens de benaderingswijze en vanuit de geest van Don Bosco.

Bovenstaande zijn lid 1 en lid 2 uit artikel 2 van de statuten van de stichting. Voor de volledige statuten alsmede interne regelgeving zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement en het Beleid Veilig Kamp wordt verwezen naar de Documentenpagina.

Hoofdlijnen beleidsplan Documentenpagina
Bestuurssamenstelling Bestuurspagina
Beloningsstructuur De vrijwilligers (bestuurders, hoofdleiding & leiding) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij, in overleg met het bestuur, door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten vergoed krijgen.
Jaarverslag Documentenpagina
Financiële documenten Documentenpagina