Kampen

De programma’s tijdens de kampweken en weekenden worden op leeftijd afgestemd. Wij vinden het erg belangrijk dat je als deelnemer op kamp de juiste leeftijd hebt. Alleen zo zijn we in staat om activiteiten in elkaar te zetten die ook voor jou leuk zijn.

Tijdens de weken is het handig om over een goede fiets te beschikken. Je kunt natuurlijk je eigen fiets meenemen, maar huren kan natuurlijk ook. Wij reserveren bij een firma prima fietsen. Als je een fiets wil huren, dan dien je dit aan te geven op het inschrijfformulier.

De prijzen voor de kampweken en weekenden worden zo laag mogelijk gehouden, om zoveel mogelijk deelnemers de gelegenheid te geven mee te gaan. Korting is soms mogelijk. Je kunt uiteraard ook gespreid betalen. En ben je in de mogelijkheid om iets meer te betalen, dan stellen wij dit zeer op prijs.

De kosten voor de kampweken zijn:

  • Voorjaars- of najaarsweekend: 65 euro
  • Zomervakantieweek: 132,50 euro
  • Fietshuur: 35,00 euro

Het totaalbedrag kan worden overgemaakt op:

bankrekeningnummer NL38RABO 0110 1832 23
t.n.v. Stg. Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco