Inschrijfformulier 2e jeugdweekend

Persoonsgegevens

//
Dit nummer moet bereikbaar zijn tijdens het weekend

Medische gegevens

Bijvoorbeeld vanwege ziekte, allergie, geloof of overtuiging.

Foto's en filmopnames

Tijdens het kampweekend worden er foto’s gemaakt. Wij stellen het zeer op prijs als u zelf geen foto’s en/of filmopnames wilt maken. In verband met de privacy van onze deelnemers willen wij niet dat zij op foto en/of film worden vastgelegd. Wij maken foto’s tijdens de kampactiviteiten en plaatsen deze op een beschermde website, alleen toegankelijk voor deelnemers en leiding van de desbetreffende kampactiviteit. Daarnaast worden foto’s gebruikt voor pr-doeleinden. Wilt u hieronder aangeven wat voor u van toepassing is, dan kunnen wij hier rekening mee houden.

Laatste vragen

Nadat dit formulier door ons is ontvangen, sturen wij u via email een bevestiging van inschrijving.
Uiterlijk twee weken voor aanvang van de kampen ontvangt u een uitnodiging van de hoofdleiding met daarin verdere informatie. Bovenstaande gegevens blijven eigendom van de Stichting en worden niet aan derden verstrekt. Na de kampactiviteit worden deze inschrijfformulieren vernietigd. U geeft ons toestemming deze gegevens te gebruiken om de deelnemer(s) naar beste vermogen te kunnen begeleiden.

Tijdens onze kampactiviteiten zijn wij erg alert op de aanwezigheid van teken. Wij hebben hier een protocol voor en hanteren tijdens de tekencontrole de richtlijnen van het RIVM. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website www.RIVM.nl/tekenbeet . Hier kunt u ook een informatiebrochure downloaden.